top of page
KV1-SK-out kopie-new.jpg

10 November 2022

Mlynica, Turbínová 13

Bratislava

Logo.png
ministerstvo.png

Záštita:

TASR_logo.jpg

Mediálny partner:

Udržateľnosť na tanieri
Konferencia o udržateľných potravinových systémoch na Slovensku

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

9.30 Registrácia

 

10.00 - 10.10 Privítanie

Martin Kuruc, generálny riaditeľ, Tesco Slovensko

 

10.10 – 10.25 Úvodný príhovor

Martin Kováč, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10.25 – 11.10 Panel 1: Ako dosiahnuť udržateľnejšiu výrobu a spotrebu potravín na Slovensku, v podmienkach EÚ?
Európska komisia predstavila svoju stratégiu Z farmy na stôl v máji 2020 ako jednu z kľúčových súčastí Európskej zelenej dohody. Zámerom stratégie je posun súčasného potravinového systému EÚ smerom k udržateľnému modelu. Prechod na ekologickejší potravinový systém prináša nové podnikateľské príležitosti pre subjekty v agrosektore a potravinárstve. Udržateľnejší potravinový systém takisto pomôže chrániť prírodu a biodiverzitu. Čo znamenajú tieto zmeny pre Slovensko?  

Rečníci:

Ladislav Miko, poradca ministra životného prostredia Českej republiky
Andrea Porcella Čapkovičová, analytička Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI), Európska komisia
Denisa Petrakovičová, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zuzana Madajová, programová manažérka, Free Food

 

11. 10 – 11.30 Prestávka na kávu

11.30 – 12.15 Panel 2: Aké sú hlavné príležitosti pre súkromný sektor posunúť sa k udržateľnejšej výrobe potravín?

Aby bola zmena smerom k udržateľnejšej výrobe možná, musíme podporiť všetkých relevantných aktérov potravinárskeho priemyslu, vrátane maloobchodníkov, výrobcov a pestovateľov, aby urobili zmenu v ich správaní v prospech udržateľnejších potravinových systémov. V tomto paneli sa preto pozrieme na udržateľné potravinový systémy z pohľadu biznisu – aké sú ich očakávania, výzvy a potreby? Aké sú existujúce príklady pozitívneho prístupu? WWF predstaví odporúčania, ktorými by sa mali potravinárske podniky riadiť, aby znížili svoj dopad na životné prostredie.

 

Rečníci:

Lenka Fryčová, programová manažérka pre udržateľnosť, WWF stredná Európa
Martin Kuruc, generálny riaditeľ, Tesco Slovensko
Jakub Lunter, riaditeľ rozvoja obchodu, ALFA BIO
Viera Baštáková, manažérka udržateľnosti, Metro  
Róbert Dohál, predseda, Poľnohospodárske družstvo Krakovany - Stráže

12.15 – 13.00 Prestávka na obed

Krátky vstup:

Surová dcérka, influencerka, ktorá sa venuje etickému vegánstvu, rastlinným receptom a netestovanej kozmetike

13.00 – 13.45 Panel 3: Aké sú hlavné prekážky na ceste k udržateľnejšej výrobe potravín? Aké stimuly dokážu naštartovať zmenu správania podnikov?

Mnohé potravinárske podniky sú pripravené vydať sa na cestu udržateľnosti, avšak odrádzajú ich rôzne prekážky: od finančných až po legislatívne. Čo sú z pohľadu biznisu tie najväčšie prekážky na ceste k udržateľnej výrobe potravín a aké sú možnosti ich odstránenia? Naopak, aké stimuly by motivovali zmenu ich správania a presun k udržateľnejšej výrobe potravín?

Rečníci:

Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu  
Martin Polovka, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra  
Ján Husák, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, TAMI

 

 

13.45 – 14.00 Vyhlásenie víťazov grantového programu Záchranári jedla

14.00 – 14.15 Záverečné slovo

Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku

bottom of page