top of page
KV1-SK-out kopie-new.jpg

10 November 2022

Mlynica, Turbínová 13

Bratislava

Logo.png
ministerstvo.png
TASR_logo.jpg

Záštita:

Mediálny partner:

brambory
rajče Trio
okurky

Spôsob, akým vyrábame, distribuujeme a konzumujeme potraviny tvorí významnú časť našej ekologickej stopy a potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov. 40 % všetkých vyrobených potravín končí ako odpad. Potraviny, ktoré sa nikdy neskonzumujú sú zodpovedné za 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov a produkcia potravín je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré prispievajú k strate biodiverzity. Odhaduje sa, že 61,5 % prirodzených biotopov v strednej a východnej Európe je ovplyvnených poľnohospodárskou výrobou.

 

 


Potravinové systémy zároveň predstavujú najväčšiu príležitosť. Zmena spôsobu výroby, spracovania a spotreby môže priniesť obrovské výhody a stať sa kľúčovou súčasťou riešení pre klímu aj prírodu. Pre skutočnú transformáciu potravinového systému je však nevyhnutná spolupráca v rámci celého  sektora.

 


Cieľom konferencie organizovanej Tescom pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva je spojiť relevantných odborníkov a zástupcov biznisu a diskutovať o budúcnosti potravinárskeho sektora z pohľadu legislatívneho rámca udržateľných potravinových systémov, o príležitostiach a prekážkach z podnikateľskej perspektívy a v neposlednom rade  hovoriť o tom, ako inšpirovať  zákazníkov na prechod k udržateľnejším stravovacím návykom.

Vieme, že úspech nášho podnikania závisí od toho, ako bude fungovať svet okolo nás. A takisto vieme, že ako dôležitý maloobchodník môžeme pozitívne prispieť k mnohým zmenám. Aj preto sa stala udržateľnosť oficiálnou súčasťou nášho poslania, stratégie a obchodných plánov. Náš záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní odráža naše hodnoty.

Do roku 2035 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2050 klimatickú neutralitu v celom našom dodávateľskom reťazci. Už 5 rokov bojujeme proti plytvaniu potravinami, meriame náš potravinový odpad a transparentne tieto výsledky zverejňujeme aj spolu s našimi dodávateľmi. Podarilo sa nám znížiť množstvo potravinového odpadu oproti východiskovému roku 2015/16 o 69 %, čím sme dosiahli cieľ OSN 12.3 znížiť potravinový odpad na polovicu. Zaviazali sme sa k udržateľnému získavaniu všetkých zdrojov v dodávateľskom reťazci, dokonca aj tých, ktoré sú nám dodávané nepriamo. Ponúkame zdravé, udržateľné a chutné potraviny – reformulujeme receptúry produktov vlastnej značky, čím zlepšujeme ich výživovú hodnotu či rozširujeme náš sortiment potravín na rastlinnej báze a zdravých produktov, v čom sme lídrom na trhu.

Spoločne môžeme spraviť prvé kroky k udržateľnejšej výrobe a spotrebe potravín.

bottom of page